visie de bronDe gemeente van ‘De Bron’ als vindplaats van heil

We hebben het verlangen een gemeente van Jezus Christus te vormen waar mensen gestimuleerd worden te leven vanuit het geloof in Jezus Christus onze Heer.

We willen een gemeente zijn waar mensen gemotiveerd worden te leven uit de genade van God, waar onderlinge liefde en betrokkenheid is, waar mensen groeien in hun geloof en meer en meer op de Here Jezus gaan lijken, waar iedereen de gave die hij van God gekregen heeft gebruikt en waar mensen ook materieel voor elkaar zorgen.

Zoals de kerk in de wereld is zo is de bijbel in de kerk. Met allen die zich in die kerk thuis voelen gaat de bijbel open. Niet om ons te informeren, maar om ons te vormen en waarbij de grondtoon voor ons kerk zijn niet de plicht is maar de dankbaarheid voor Gods liefde.  Dat doen we nooit zonder bij God de hulp van de Heilige Geest in te roepen.

In onze visie willen we positief-geestelijk met de bijbel als Woord van God omgaan.  Daarbij werken we aan verschillende vormen van kerkdiensten waardoor iedereen zich thuis voelt.

Beleidsplan 2015-2019
Wij zijn op dit moment bezig met het maken van een nieuw beleidsplan.
Hieronder vindt u het beleidsplan 2015-2019 “Een begaanbare weg naar de toekomst” van onze gemeente.

Downloaden

Plaatselijke regeling 2016-2019
Hieronder vindt u de plaatselijke regeling van onze gemeente voor de periode 2016-2019.

Downloaden