visie de bronDe gemeente van ‘De Bron’ als vindplaats van heil

We hebben het verlangen een gemeente van Jezus Christus te vormen waar mensen gestimuleerd worden te leven vanuit het geloof in Jezus Christus onze Heer.

We willen een gemeente zijn waar mensen gemotiveerd worden te leven uit de genade van God,
waar onderlinge liefde en betrokkenheid is, waar mensen groeien in hun geloof en meer en meer op de Here Jezus gaan lijken, waar iedereen de gave die hij van God gekregen heeft gebruikt en waar mensen ook materieel voor elkaar zorgen.

Gods Woord is leidend bij alles wat we doen en laten. Met allen die zich in die kerk thuis voelen gaat de Bijbel open. Niet om ons te informeren, maar om ons te vormen en waarbij de grondtoon voor ons kerk zijn niet de plicht is maar de dankbaarheid voor Gods liefde. Dat doen we nooit zonder bij God de hulp van de Heilige Geest in te roepen.

In onze visie willen we positief-geestelijk met de Bijbel als Woord van God omgaan. Daarbij werken we aan verschillende vormen van kerkdiensten waardoor iedereen zich thuis voelt.

Het belangrijkste is dat we met elkaar het geloof delen en dat we met z’n allen een geestelijke groei doormaken. Door het onderlinge geloofsgesprek kunnen we op het spoor komen van de relevantie van de Bijbelse verhalen. De kerkenraad wil daarom het geloofsgesprek tussen gemeenteleden stimuleren en leren verwoorden wat geloof betekent. Dit kan op verschillende niveaus: in de kerkenraad, in gespreksgroepen, bij maaltijden en andere ontmoetingen. Open staan voor anderen betekent ook jezelf ontdekken en leren wat we voor anderen kunnen betekenen. Dit proces zal de basis zijn voor missionair werk in de omgeving.

Beleidsplan 2021-2025
Hieronder vindt u het beleidsplan 2021-2025 “Ontmoeten, inspireren en verbinden” van onze gemeente.

Downloaden

Plaatselijke regeling 2016-2019
Hieronder vindt u de plaatselijke regeling van onze gemeente voor de periode 2016-2019.
Deze zal worden aangepast zodra we een nieuwe predikant hebben.

Downloaden