visie de bronOnze gemeente is een Christus-belijdende gemeente. Zij komt samen rond het verzoenend lijden  en sterven van onze Heer Jezus Christus en leeft uit Zijn opstanding. Zij viert het geloof en de gemeenschap in de erediensten en aan het Avondmaal. Zij bidt voor de nood in de wereld en in haar midden. Zij ziet, in daadwerkelijke hulp, om naar de naaste in nood.