Gemeentebemiddeling bij vraag en aanbod

Steeds vaker horen we van onze predikant of van ouderlingen dat er gemeenteleden zijn die behoefte hebben aan hulp. Dit kan een helpende hand zijn bij een praktisch iets, of het bieden van een luisterend oor. Niet iedereen heeft daarvoor familie of vrienden.

Wij willen proberen om gemeenteleden die hulp vragen in contact te brengen met gemeenteleden die hulp bieden. Wanneer u geen vrienden of familie beschikbaar hebt die u kunnen helpen, en u geen betaalde kracht kunt inschakelen voor het bieden van hulp, dan kunt u contact opnemen met één van de diakenen. Wij proberen u dan in contact te brengen met gemeenteleden die hulp willen bieden, zoals bijvoorbeeld:

  • Bezoekwerk, een wandeling maken (evt. met de rolstoel), of een kopje koffie drinken
  • Vervoer bieden voor bezoek aan bijvoorbeeld een arts of ziekenhuis
  • Kleine klusjes in en om het huis en tuin
  • Hulp bij het invullen van formulieren
  • Ondersteuning van mantelzorgers
  • ………………. (door u zelf in te vullen)

Zoals aangekondigd bij de startzondag willen we komende tijd inventariseren welke hulp er gevraagd en geboden wordt in onze gemeente. Wij vragen u om aan te geven welke hulp u kunt bieden, of welke hulp u nodig heeft.

Dit kunt u doorgeven aan Ria Bruins (462847) of Jannie Poolman (291550) of per mail (diaconie@gksr.nl) U kunt natuurlijk ook één van de andere diakenen hierover aanspreken.

Alvast dank voor uw medewerking.

Terug