Gemeenteopbouw: gespreksgroepen

Van de gemeenteopbouwcommissie:

Er is keuze genoeg volgend seizoen, voor ieder wat wils!

Graag willen we ook weer, vanaf oktober/november, gespreksgroepen / gemeentegroeigroepen beginnen.

De bijeenkomsten hebben een informeel karakter en vinden plaats bij één van de deelnemers thuis. Maar ook bijeenkomsten in de kerk zijn mogelijk. Er is gezelligheid, maar ook bezinning en onderlinge aandacht. Er is ruimte om zelf thema’s aan te brengen. Vaak wordt gewerkt met materiaal dat speciaal ontwikkeld is door het Evangelisch Werkverband voor gemeente-groei-groepen. Het bestaat uit een boekje met onderwerpen en gespreksvragen voor de deelnemers.
Dit gespreksmateriaal sluit goed aan bij de cultuur waarin wij leven. Het gaat daarbij niet om het vinden van de goede antwoorden, maar om het voeren van een goed geloofsgesprek. De Bijbel vormt daarbij de leidraad en toetssteen.
Een groep of kring kent geen ‘inleider’. In feite doen de deelnemers het met elkaar onder leiding van iemand die de leiding neemt in het richting geven aan de gesprekken. Antwoorden zijn er niet altijd. Het gaat om het samen te zoeken naar het plan van onze Heer!

 

Terug