Daniel-bijeenkomsten voor senioren
De bestaande gespreksgroep voor senioren (deelnemers vanaf 60 jaar) wil graag doorgaan met de bespreking van het boekje Daniel.
We komen bijeen op de 1e dinsdag van de maand, te beginnen op 6 september a.s. om 14.00u in een zaal van De Bron.
In deze groep is nog plaats voor nieuwkomers!

Weet u van harte welkom! We praten u graag bij!
Gespreksleider: ds. Gerda Jongsma