Het ouderenwerk in onze gemeente bestaat hoofdzakelijk uit spontane ontmoetingen en een aantal georganiseerde activiteiten en /of een combinatie ervan.

 

 

 

 

 

 

Te denken valt aan:

  • Bezoekwerk van predikant, ouderling, diaken, contactpersoon
  • Een bootreisje in de zomermaanden (georganiseerd door de diaconie)
  • Seniorenmiddagen met een thema waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd
  • Kerkvervoer voor mensen die slecht ter been zijn
  • Heilig Avondmaal-viering in verzorgingstehuis De Berghorst of eventueel op verzoek thuis
  • Kerktelefoon
  • Informatie en liturgie via de Nieuwsbron voorafgaand aan de zondag
  • Ringleiding in de kerkzaal
  • Vrijwilligersgroep voor tochtjes met rolstoelgebruikers

Om bovenstaande optimaal te realiseren is communicatie van groot belang. Dit geldt met name voor het bezoekwerk en bijzondere gevallen.

Laat zelf, of via familieleden weten wat er aan de hand is of staat te gebeuren. Dit kan via de scriba, maar ook rechtstreeks via de ouderling, predikant, contactpersoon of diaken.