logo plyskivStichting Plyskiv zet zich in om met financiële en materiële steun verbetering aan te brengen in de leefomstandigheden van de weeskinderen in Oekraïense weeshuizen.

Het doel van stichting Plyskiv is: Kinderen in het weeshuis in Plyskiv een menswaardiger bestaan geven.

Dit willen zij bereiken door:
– Verbetering van de huisvesting;
– Meer persoonlijke aandacht schenken aan de kinderen;
– Het brengen van het evangelie;
– De mensen in Oekraïne zelf te betrekken bij de uitvoering van de werkzaamheden;
– De benodigde materialen te betrekken bij de plaatselijke middenstand.

Contactgegevens Plyskiv:
E-mail: stichtingplyskiv@gmail.com
Website: www.stichtingplyskiv.nl

Giften kunnen worden overgemaakt op:
NL85RABO 0147437458 (ANBI-status)