TFC Gert en IrinaGert en Irina Mulder zijn vanuit onze gemeente uitgezonden naar Vinnitsa (Oekraïne). Hun uitzending wordt mogelijk gemaakt door de Thuis Front Commissie (TFC). De TFC ondersteunt Gert en Irina financieel, moreel en geestelijk.

De werkzaamheden van Gert en Irina in Oekraïne bestaan onder andere uit:
– Het organiseren van sport- en evangelisatiekampen;
– Literatuurvertaling en -verspreiding;
– (kinder-) Evangelisatiekampen;
– Diaconale en evangelisatie projecten en programma’s in weeshuizen;
– Kerkplanting, dit begint vaak met opzetten van diaconale- en evangelisatiecampagnes in dorpen;
– werken met en voor kinderen (en hun families).

Verjaardagen:
Gert Mulder                  2 maart
Pauwel Mulder             1 mei
Mark Mulder                13 juli
Irina Mulder                 25 juli
Wieka                             5 augustus
Iwan Mulder                 20 oktober
Sasha Mulder               11 november

Contactgegevens TFC:
E-mail: [email protected]
Website: www.gksr.nl/tfc

Giften kunnen worden overgemaakt op:
NL35 RABO 0356 5767 60 t.n.v. Gereformeerde Kerk Staphorst-Rouveen inzake TFC Gert en Irina.