Gespreksgroepen jongeren

Dit jaar starten er twee gespreksgroepen voor jongeren!

17+
Vanaf 10 oktober voor iedereen van 17+ de interkerkelijke gespreksgroep.
De eerste avond is om 19.30 in de Rank. We willen vier keer per jaar bij elkaar komen. Kom langs, alleen of neem iemand mee en (be)leef je geloof samen met anderen.
De eerste avond zal het gaan over: De Bijbel, 100% waar?
Meer informatie: jeugdwerker Mirjam Zielman: jeugd@gksr.nl – 06 239 52 702

15+
De gespreksgroep 15+ (vanaf de 4e klas middelbare school) begint aanstaande dinsdag 5 oktober om 18.30.
De eerste avond zijn jullie welkom bij Willem Voogd thuis. Deze avond worden er ook afspraken gemaakt over wat de beste avonden zijn om bij elkaar te komen en welke onderwerpen we willen bespreken. Als je wel wilt aansluiten, maar deze avond niet kunt, stuur een berichtje naar Willem of Mirjam!

Terug