Geven voor kerstpakkettenactie

Onlangs hebben de diakenen van ‘De Bron’ een bezoek gebracht aan de diakenen van ‘De Rank’, daar hebben we o.a. gesproken over de kerstpakkettenactie die ‘De Rank’ de afgelopen jaren heeft georganiseerd. Bij deze inzameling worden artikelen ingezameld waarmee kerstpakketjes gemaakt worden voor de mensen die bijvoorbeeld geen werk hebben en/of leven van een uitkering, en daarom geen kerstpakket krijgen van hun werkgever. Wij hebben besloten om als Diaconie van ‘De Bron’ mee te doen met deze kerstpakkettenactie.

Inleveren goederen
Hiervoor zijn we op zoek naar artikelen die u bijvoorbeeld gekregen hebt in uw kerstpakket, maar waar u zelf geen gebruik van maakt. Met deze spullen maken we kerstpakketjes voor de mensen die geen kerstpakket gekregen hebben om ook eens een goed gevulde tafel te kunnen verzorgen of iets lekkers te serveren. Wij hebben besloten om als Diaconie van ‘De Bron’ mee te doen met deze kerstpakkettenactie. We vragen u om de goederen die u hiervoor beschikbaar wilt stellen in te leveren op zondag 20 december na de dienst in de kerken in Staphorst en/of Rouveen.

Bezorgd
Maandag 21 december worden hiervan kerstpakketjes gemaakt en bezorgd. We vragen uw medewerking voor het inleveren van artikelen bestemd voor deze kerstpakkettenactie. Alvast bedankt !

Terug