Ik ben de goede herder

Ik ben de goede herderĀ 

 

Wat is een kudde zonder herder?

Een kluwe angst, onzekerheid,

radeloos en ‘kan niet verder’ ,

stuurloos, chaos, eenzaamheid!

 

En wat een herder zonder kudde?

Hij zoekt en roept, wordt niet gehoord.

Hij wil de mensheid wakker schudden.

Zijn roepen duurt nog altijd voort.

 

De goede herder zoekt naar schapen

die hem een kudde willen zijn;

verlangt te hoeden, zorgen,

waken over ons allen, groot en klein.

 

Hij wil ons niet als makke schapen,

die lijdzaam in het leven staan,

maar welbewust en uitgeslapen hem volgen;

in zijn voetspoor gaan.

 

Dan kan hij echt een herder wezen,

die hoedt en leidt in duisternis;

die onze trauma’s wil genezen,

omdat hij weet wat schaap-zijn is.

 

Joh 10:14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij.

Terug