“Ik maak alle dingen nieuw”

Ds. G. van Zanden uit Pesse sprak vanmorgen over de woorden uit Openbaring 21:5.

Hij die op de troon zat, zei:
Zie ik maak alle dingen nieuw.”

Luister de dienst terug en hoor de uitleg over de onderstreepte woorden in de tekst.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1189298-Gereformeerde-kerk-de-bron-Staphorst#.VZkR7Gcw_IV

Zuiver hart
Aansluitend zongen we ELB 10 ‘Create in me a new heart’. Hieronder vindt u de vertaling (Psalm 51: 12-14) uit de Jongerenbijbel.

12 Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13 verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.

Terug