Inzameling voor Oekraïne

Inzameling voor de Oekraïne

Gelukkig komt er al heel wat hulp op gang voor Oekraïne vanuit diverse initiatieven. Vanuit de diaconie willen we naast een eerste donatie ook verder ondersteunen en hebben we bedacht om dit te verdelen in twee geldstromen, dichtbij en veraf. Om het makkelijk te maken zijn er twee QR-codes gemaakt. Het rekeningnummer is van het rampenfonds van de diaconie (en daarom zijn de giften aftrekbaar van de belasting):

 

Dichtbij:
Hulp voor gezinnen die onder ons komen te wonen en de eerste periode nog geen aanspraak kunnen maken op financiële hulp van de overheid en dus afhankelijk zijn van degene die hen opvangt in de gemeenste Staphorst/Rouveen. Het rekeningnummer/omschrijving hiervoor is NL11 RABO 360 875262 o.v.v. “Hulp aan Oekraiense gezinnen”.

Veraf:
Hulp aan doelen in de regio van Oekraïne/Oost-Europa. Er zijn bijvoorbeeld diverse christelijke organisaties die hulp bieden in regio en de stichting RHOE (Rouveen helpt Oost Europa) heeft contact met vier kerkelijke gemeenten die hun deuren geopend hebben voor vluchtelingen en deze hebben financiële hulp gevraagd. In de mailbox van de diaconie ontvangen we meerdere verzoeken voor financiële steun omdat de nood er hoog is. Het rekeningnummer/omschrijving hiervoor is NL11 RABO 360 875262 o.v.v. “Hulp Oekraïne in de regio”.

Mocht u mensen opvangen in uw huis en dringend behoefte hebben aan financiële steun (of mensen kennen die dit doen en steun behoeven) dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de diaconie (Mark Kootstra 06-23833294).

Terug