Catechisatie

Voor de jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan is er voor  klas 1, 2 en 3 is er huiscatechese. Elke week komen de jongeren in kleine groepen samen bij de catecheten thuis. Met elkaar ontdekken we dat geloven van wezenlijke betekenis is voor ons leven en dat we daarbij de kerk en de gemeente niet willen missen. We starten in oktober en gaan door tot de laatste week van maart. (bij het verzetten van de klok) Op dank- en biddag wordt de kerkdienst gezamenlijk bezocht.

 

Na de zomer ontvangt elk jongere een brief waarin ze kunnen aangeven welke tijd en dag het hun uitkomt om deel te nemen aan de catechisatie.

Wil je meer weten over huiscatechese, het materiaal of ben je benieuwd hoe een catecheseavond eruit ziet? Neem contact op met de jeugdouderling of jeugdwerker Mirjam Zielman.

Jeugdouderling:

Naam: Rolanda Stegeman

Telefoonnummer: 06-16891766