Kerkbalans 2016, eerste resultaten

Van 17 t/m 31 januari is de actie Kerkbalans gehouden. Afgelopen week is de eerste balans opgemaakt. De toezeggingen die op dit moment bij ons binnen zijn leveren het mooie resultaat op van € 91.062,64. We hopen in totaal op de gevraagde € 93.266,- (bijdrage in 2015). Via deze weg vragen we aan al degenen die nog niet gereageerd hebben voor het einde van de maand hun toezegging bekend te maken. De inkomsten uit Kerkbalans zijn van essentieel belang voor onze gemeente.

Tot slot nog een hartelijk dankjewel aan de vrijwilligers die ook dit jaar weer, door weer en wind, hebben meegeholpen. Fijn dat we weer op jullie konden rekenen!

College van kerkrentmeesters

Terug