Kerkdienst 16 augustus (liturgie)

De kerkdienst van zondag 16 augustus 2020 is vanaf 09:00 uur online te luisteren en te bekijken vanuit de kerk in Staphorst.

Klik hier om mee te kijken of te luisteren

De gehele liturgie inclusief liedteksten kunt u hier bekijken
Voor het materiaal van de Kindernevendienst klikt u hier

Liturgie 16 augustus 2020:
Voorganger: da. H.J. Paas, Nijverdal
Organist: M. Akse

 • Lied voor de dienst: ELB 252
 • Welkom door predikant
 • Intochtslied: Ps. 42: 1, 5
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Zingen: Ps. 42: 7
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Gez. 449: 1, 3, 4
 • De weg die God ons wijst (Kol. 3: 12 – 17)
 • Zingen: Gez. 449: 5
 • Gebed bij de opening van Gods Woord
 • KND Lied: God kent jou
 • Schriftlezing: Openbaring 3: 7 – 13
 • Zingen: Gez. 296: 1, 2
 • Schriftlezing: Jesaja 22: 15 – 23
 • Zingen: Gez. 125: 4
 • Verkondiging: “Wat is het geheim achter onze kleine kracht?”
 • Luisteren naar: Houd vol, Hij laat niet los
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotlied: ELB 246: 1, 2, 3
 • Zegen
 • Zingen: 456: 3

Liturgie zondag 16 augustus incl liedteksten

Terug