Kerkdienst 19 april (liturgie)

De kerkdienst van zondag 19 april 2020 is vanaf 11:00 uur online te luisteren vanuit de kerk in Staphorst.

Daarnaast kunt u de dienst live meekijken en luisteren via YouTube. Klik hier om mee te kijken via YouTube

De gehele liturgie inclusief liedteksten kunt u ook hier bekijken
De bijdrage voor de KND is hier te bekijken

p.s. Zou u een leuke foto willen maken van hoe u thuis de dienst meebeleeft? Wellicht kunnen we een leuke collage maken voor De Schakel en de website. Uw foto mag u mailen naar info@gksr.nl (of plaatsen op Facebook).

Liturgie 19 april 2020:
Voorganger: ds. G. Rohaan
Orgel: R. Hofstede

 • Zingen: ELB 123 – De hemel juicht
 • Welkom door de predikant
 • Intochtslied: Psalm 27: 1 en 7
 • Stil gebed
 • Begroeting
 • Zingen: Klein Gloria
 • Zingen: 463: 1, (2) en 5
 • Gebed
 • Woord van Genade
 • Zingen: ELB 355
 • Leefregel
 • Zingen: Gezang 222: 1 en 3
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • KND lied: Het is feest omdat Jezus weer leeft
 • Schriftlezing(en): Jesaja 48: 20-21 en Joh. 19: 19-29
 • Zingen: Gezang 224: 4, 5, 6
 • Verkondiging
 • Zingen: 218: 1, 2, 4, 8
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecten
 • Slotlied: ELB 79 Vrede zij u
 • Zegen  met het gezongen amen van Gezang 456: 3
 • Collecte

Liturgie zondag 19 april

Bitter en zoet – KND verhaal zondag 19 april

Terug