Kerkdienst 1e Paasdag (liturgie)

De kerkdienst van zondag 12 april 2020 (Pasen) is vanaf 11:00 uur online te luisteren vanuit de kerk in Staphorst.

Daarnaast kunt u de dienst live meekijken en luisteren via YouTube. Klik hier om mee te kijken via YouTube

De gehele liturgie inclusief liedteksten kunt u ook hier bekijken
De bijdrage voor de KND is hier te bekijken

p.s. Zou u een leuke foto willen maken van hoe u thuis de dienst meebeleeft? Wellicht kunnen we een leuke collage maken voor De Schakel en de website. Uw foto mag u mailen naar info@gksr.nl (of plaatsen op Facebook).

Liturgie 12 april 2020:
Voorganger: ds. P.M. van der Meulen
Muziek: Fam. Van Dongen

 • Voorzang: ELB 122 Daar juicht een toon
 • Welkom
 • Intochtslied: Opwekking 618 – Jezus, hoop van de volken:
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Zingen: Opw 614 – Zie hoe Jezus daar loopt
 • Gebed
 • Genadewoord en Leefregel
 • Zingen: Hemelhoog 330:1,2 ,3 – Eigen roem is uitgesloten
 • Bijdrage Mirjam Zielman ( jeugdwerker)
 • Zingen: KND lied : Weet je dat de lente komt?
 • Gebed
 • Schriftlezing: Marcus 16:1-15 en  1 Kor 15:12-27
 • Zingen: Gezang 215
 • Verkondiging
 • Zingen: Opwekking 785 – Fundament
 • Gebeden
 • Slotlied: ELB 132  – U zij de glorie
 • Zegen
 • Collecte

Liturgie 1e paasdag inclusief liedteksten

Jezus is opgestaan uit de dood – KND verhaal zondag 12 april

Terug