Kerkdienst 26 april (liturgie)

De kerkdienst van zondag 26 april 2020 is vanaf 11:00 uur online te luisteren vanuit de kerk in Staphorst.

Daarnaast kunt u de dienst live meekijken en luisteren via YouTube. Klik hier om mee te kijken via YouTube

De gehele liturgie inclusief liedteksten kunt u  hier vinden
Voor het materiaal van de Kindernevendienst klikt u hier

p.s. Zou u een leuke foto willen maken van hoe u thuis de dienst meebeleeft? Wellicht kunnen we een leuke collage maken voor De Schakel en de website. Uw foto mag u mailen naar info@gksr.nl (of plaatsen op Facebook).

Liturgie 26 april 2020:
Voorganger: ds. G.J. Röben, Heerde
Organist: M. Akse

 • Zingen: ELB 141 U hebt de overwinning behaald
 • Welkom door de predikant
 • Zingen: Ps 98:1
 • Stilgebed
 • Votum en groet
 • In memoriam
 • Moment stilte
 • Zingen: ELB 413:1
 • Dienst van de verootmoediging
 • Zingen: ELB 304: 1,2 Vader vol van vrees en schaamte buigen wij voor U
 • Woord van Genade
 • Leefregel
 • Zingen: Ps 99:2
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • KND lied: Hoe kwam Mozes door de rode zee?
 • Schriftlezing Luc 24: 13-35
 • Zingen: Gez 392:1,3 Blijf mij nabij wanneer het duister daalt
 • Verkondiging: ‘bevrijd’
 • Zingen: Gez 217:1,3 Jezus leeft en ik met Hem
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: ELB 130: 1,2,3 Juicht want Jezus is Heer
 • Zegen met gezongen het gezongen amen van Gezang 456: 3 (LvK)
 • Collecte

Uitgebreide liturgie incl liedteksten 26 April

Terug