Kerkdienst 5 april 2020 (liturgie)

De kerkdienst van zondag 5 april 2020 is vanaf 11:00 uur online te luisteren vanuit de kerk in Staphorst.

Daarnaast kunt u de dienst live meekijken en luisteren via YouTube. Klik hier om mee te kijken via YouTube

De gehele liturgie inclusief liedteksten kunt u ook hier bekijken
De bijdrage voor de KND is hier te bekijken

p.s. Zou u een leuke foto willen maken van hoe u thuis de dienst meebeleeft? Wellicht kunnen we een leuke collage maken voor De Schakel en de website. Uw foto mag u mailen naar info@gksr.nl (of plaatsen op Facebook).

Liturgie 5 april 2020:
Voorganger: ds. P.M. van der Meulen
Organist: R. Hofstede

 • Voorzang: Opw 733
 • Intochtslied: Gez 427:1,7
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Zingen: JdH 190 :1,2 (op melodie JdH 456)
 • Gebed
 • Genadewoord
 • Zingen: Ps 27:1,7.
 • Leefregel
 • KND
 • Gebed
 • Schriftlezing: Marcus 4: 35-41 & Lucas 19: 28-48 NBG
 • Zingen: Gez 173:1,4,5
 • Verkondiging
 • Zingen: Gez 445:2,3
 • Gebeden
 • Geloofsbelijdenis
 • Slotlied.: U heft mij op (You raise me up )
 • Zegen
 • Collecte

Liturgie incl liedteksten 5 april 2020

Het einde van Jezus – KND verhaal zondag 5 april

Terug