Kerkdienst Goede Vrijdag (liturgie)

De kerkdienst van Goede Vrijdag is vanaf 20:00 uur online te luisteren vanuit de kerk in Staphorst.

Daarnaast kunt u de dienst live meekijken en luisteren via YouTube. Klik hier om mee te kijken via YouTube

De gehele liturgie inclusief liedteksten kunt u ook hier bekijken

Liturgie Goede Vrijdag 10 april 2020:
Voorganger: ds. M.J. Boersma
Organist: M. Akse

-Voor de dienst: orgelspel
-Welkom door de predikant
-Intochtslied: Gezang 173:1
-Stilgebed
-Begroeting
-Zingen: Gezang 173: 3
-Gebed
-Zingen: ELB 118: Hij kwam bij ons heel gewoon, 1 en 2
-Gebed om verlichting met de Heilige Geest
-Schriftlezing 1: LUCAS 23: 26-43
-Zingen: Gezang 189: 1,2
Schriftlezing 2: LUCAS 23: 44-49
-Zingen: Gezang 192: 1,2,6
Schriftlezing 3: LUCAS 23: 50-56
-Zingen:  Gezang 195: 1,2,5
-Verkondiging
-Zingen: ELB 304: 1-4
-Dankgebed en voorbeden
-Slotlied: Gezang 182: 1,2
-Zegen
-Collecte

Liturgie Goede Vrijdag 2020

Terug