Kerkdiensten bezoeken

Vanaf zondag 20 september willen we als GKSR weer gemeenteleden uitnodigen om aanwezig te zijn bij de kerkdienst in het kerkgebouw te Staphorst. Voorlopig worden er fysieke diensten georganiseerd met maximaal 45 genodigden. Er is ook Kindernevendienst en oppasdienst.

Ventilatie en zang
Het ventilatiesysteem van de kerk wordt aangepast. Helaas is het 20 september nog niet mogelijk om te zingen in de kerk omdat het ventilatiesysteem dan nog niet voldoende is aangepast, maar in de weken daarna waarschijnlijk wel.
Op 20 september zullen er wel een aantal ‘Tempelzangers’ aanwezig zijn om gezang te laten horen.

Wijkindeling
De gemeente is voor het verdelen van de plaatsen opgedeeldĀ  per postcodegebied van ca 40 adressen. Er zijn 7 wijken.
Wekelijks ontvangen de adressen in 2 wijken een uitnodiging voor reservering van een plek. Nummercombinaties wisselen per beurt. Zo ontmoeten iedere keer verschillende wijken elkaar en is het mogelijk Staphorst en Rouveen zoveel mogelijk te tegelijkertijd uit te nodigen.

Alle gemeenteleden hebben op dinsdag 15 september op het bij ons bekende emailadres een email ontvangen met de wijkverdeling en het rooster voor de komende weken.
(Genodigden voor zondag 20 september ontvangen dinsdagavond laat een uitnodigingsmail)
Is uw emailadres niet bekend bij het kerkelijk bureau? Geef deze dan alsnog door via kerkelijkbureau@gksr.nl

Hoe werkt het?

  • Op maandagavond ontvangen leden van de wijken die aan de beurt zijn een uitnodigingsmail. Mensen zonder mail worden persoonlijk benaderd.
  • Genodigden kunnen met voorrang reserveren t/m donderdagavond 18.00 uur via de link in de mail. De beschikbaarheid van de plaatsen is op volgorde van aanmelding.
  • Als er na donderdagavond 18.00 uur nog plaatsen beschikbaar zijn volgt er vrije inschrijving voor alle leden tot vrijdag 18.00 uur. Beschikbare ruimte wordt aangevuld tot het maximum. Op donderdagavond na 18.00 uur verschijnt er dan een link op de homepage van de website. De beschikbaarheid van de plaatsen is op volgorde van aanmelding.
  • Vrijdagavond na 18.00 uur volgt een bevestigingsmail aan alle leden die geregistreerd hebben en waarvoor plek is. In deze email staan ook een aantal aandachtspunten voor een voorspoedig verloop van de kerkdienst. Mensen die de bevestiging ontvangen zijn van harte welkom. Geen bevestigingsmail ontvangen? U kunt dan de dienst thuis meevieren via kerkdienstkijken of luisteren.

Heeft u vragen? Mail dan naar info@gksr.nl

 

Terug