Digitale collecte

U kunt uw digitale gift doen via de Scipio app, scan daarvoor de onderstaande code of ga naar deze link.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef uw digitale gift

 

 

Gift via bankrekening
Natuurlijk mag u uw gift ook rechtstreeks blijven overmaken op onderstaande rekeningen.

– Diaconie:
Uw gift maakt u over op Bankrekening NL12RABO 0356 5450 67 t.n.v. Geref Diaconie Staphorst-Rouveen.

– Kerk:
Uw gift maakt u over op Bankrekening NL39 RABO 0360 8246 09  t.n.v. Geref Kerk Staphorst Rouveen.

Bedankt!
Colleges van diakenen en kerkrentmeesters