Nieuw: digitale collecte

Het is vanaf nu mogelijk uw gift te doen via de digitale collecte. We maken gebruiken van het aanbod van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). Dit betekent dat we gratis gebruik mogen maken van het systeem. Uw gift gaat dus volledig naar de collecte. Het is een tijdelijk service van SKG en duurt zolang de beperkingen voor het houden van kerkdiensten gelden.

Hoe werkt het?
Klik op onderstaande blauwe link of scan de onderstaande qr-code, vul het formulier in en geef uw gift via Ideal.

Net als bij de gift via de bank verdelen we de inkomsten gelijkmatig over de doelen. Tenzij u geeft voor een specifiek doel en dat kenbaar maakt. Deze giften gaan volledig naar het door u opgegeven doel.

Collectedoelen 9 augustus 2020:
1 Diaconie
2 Kerk
3 Evangelische Hogeschool Amersfoort

Geef uw digitale gift

Gift via bankrekening
Natuurlijk mag u uw gift ook rechtstreeks blijven overmaken op onderstaande rekeningen.

– Diaconie:
Uw gift maakt u over op Bankrekening NL12RABO 0356 5450 67 t.n.v. Geref Diaconie Staphorst-Rouveen.

– Kerk:
Uw gift maakt u over op Bankrekening NL39 RABO 0360 8246 09  t.n.v. Geref Kerk Staphorst Rouveen.

Bedankt!
Colleges van diakenen en kerkrentmeesters