Digitale collecte

U kunt uw gift doen via de digitale collecte. We doen dat via Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG).
Uw gift gaat volledig naar de collecte.

Hoe werkt het?
Klik op onderstaande blauwe link of scan de onderstaande qr-code, vul het formulier in en geef uw gift via Ideal.

Net als bij de gift via de bank verdelen we iedere week de inkomsten gelijkmatig over de doelen. Tenzij u geeft voor een specifiek doel en dat kenbaar maakt. Deze giften gaan volledig naar het door u opgegeven doel.

Geef uw digitale gift

Gift via bankrekening
Natuurlijk mag u uw gift ook rechtstreeks blijven overmaken op onderstaande rekeningen.

– Diaconie:
Uw gift maakt u over op Bankrekening NL12RABO 0356 5450 67 t.n.v. Geref Diaconie Staphorst-Rouveen.

– Kerk:
Uw gift maakt u over op Bankrekening NL39 RABO 0360 8246 09  t.n.v. Geref Kerk Staphorst Rouveen.

Bedankt!
Colleges van diakenen en kerkrentmeesters