Laten we samen bidden!

Misschien bent u echt een bidder. Dan willen we u van harte uitnodigen om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (17-24 januari). Maar misschien ook niet en denkt u ‘een week bidden?’. Ook dan nodigen wij u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed!

De Week van Gebed is er voor iedereen: samen bidden, ieder op zijn eigen manier. Gewoon omdat we ons afhankelijk weten van God en we het jaar aan Hem willen opdragen. De hele grote wereld en al haar problemen, zending en evangelisatie en ook onze straat, de kerk en de mensen die in onze gedachten komen. We bidden om de eenheid te ervaren die niet door mensen gemaakt kan worden, maar alleen door de Geest van God. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Het thema van de Week is ‘Het woord is aan jou’, naar 1 Petrus 2 vers 9,10. In dit bijbelgedeelte roept Petrus de gemeente in Rome op om Gods grote daden te verkondigen. We hopen dat u tijdens de Week van Gebed opnieuw onder indruk raakt van Gods grootheid en dat u het verlangen krijgt om dat te delen met de mensen om u heen. Bid u mee?

Gebedssamenkomsten
In onze gemeente zijn drie gebedssamenkomsten op doordeweekse avonden van 19.00 t/m 20.00 uur in het kerkgebouw aan de Churchilllaan 2.

– Maandag 18 januari
– Woensdag 20 januari
– Vrijdag 22 januari

U bent van harte welkom! De Week van Gebed is voor iedereen; samen bidden, ieder op zijn eigen manier.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland (voorheen EA-EZA) en de Raad van Kerken. De traditie van de gebedsweek gaat al ruim anderhalve eeuw terug en zit als het ware in ons DNA. Omdat we samen bidden belangrijk vinden. Graag sluiten we ons aan bij honderdduizenden christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden.

 

Terug