Maatregelen rondom corona-virus

Aan: de gemeenteleden van “de Bron”

Onderwerp: Corona-virus

De oproepen van onze regering en de leiding van de PKN  zijn aanleiding geweest om ons hierover te beraden. We hebben als kerkenraad het volgende besloten:

Kerkdiensten
In beide kerken worden tot en met 31 maart geen kerkdiensten gehouden waarbij u aanwezig kunt zijn. Wel hopen we  iedere week een “normale” eredienst te houden die digitaal kan worden gevolgd. Een dienst waarin onze eigen situatie als gemeente aan de orde komt,  met voorbede, dankgebed en met woorden van Geloof, Hoop en Liefde.
Deze dienst kunt u live meeluisteren via de website www.gksr.nl.

Ds. D. Wolters uit Vollenhove hoopt in de dienst van a.s. zondag, 15 maart voor te gaan.
De liturgie krijgt u online via ‘De Nieuwsbron’ en er wordt telkens een online liturgie geplaatst.

Let op: de dienst begint om 8.45 uur en heeft alléén geluid en géén beeld.
Reden is dat er een grote piek verwacht wordt in digitale uitzendingen van kerkdiensten. Het risico is dat daardoor de uitzending “vastloopt” en dat willen we voorkomen. Uiteraard kan de dienst later op de dag en de dagen er na alsnog worden beluisterd.
Gemeenteleden in de Berghorst kunnen de dienst ook vanaf 8.45 uur live meeluisteren.

Activiteiten
Tot en met 31 maart zijn alle activiteiten die onder onze verantwoordelijkheid vallen vervallen. Denk onder ander aan: het clubwerk, catechisatie, gemeenteavond, paasviering senioren, opvoedavond jeugd en jongeren etc.

Bidstond
We vinden het belangrijk dat we juist ook deze zorgen over dit virus en onze eigen situatie bij God in gebed brengen.
Wekelijks zal er een bidstond plaats vinden.
De aanvang is om 18.45 uur en zal een klein uurtje in beslag nemen. Dit zal voorlopig elke maandag plaatsvinden.(16, 23, 30 maart, 6 april etc.) Deze samenkomst zal bestaan uit gebeden, liederen, gezang en een kort thema.

Bezoekwerk
Voor ieder van ons belangrijk maar zeker ook voor diegenen die bezoekwerk doen of  bezoek van gemeenteleden of onze dominee krijgen vragen we uitdrukkelijk om zich aan de adviezen van het RIVM te houden. Kort gezegd betekent dit dat wanneer u last hebt van een van de volgende verschijnselen u direct persoonlijk contact vermijdt. Deze zijn: 1. verkoudheid, 2. hoesten, 3 koorts en 4. kortademigheid.

Natuurlijk kunt u altijd een belafspraak maken met onze dominee, uw ouderling of contactpersoon.

Communicatie
Veel communicatie gaat zoveel mogelijk via de website. Hou die dus goed in de gaten.
Als u zich via de website aanmeld voor ‘De Nieuwsbron’ krijgt u, naast de nieuwsbron, ook andere nieuwsberichten toegezonden per mail.
De papieren ‘Nieuwsbron’ zal wel in De Berghorst worden verspreid.

Tot slot
Wij vinden het als kerkenraad lastig om een zo verstrekkend besluit te moeten nemen. Ons verstand zegt dat we gehoor moeten geven aan de adviezen en geen risico’s lopen. Ons (geloofs)hart zegt dat we in deze bijzondere tijden elkaar juist als gemeente willen opzoeken om samen onze zorg bij God te brengen. Laten we, nu we elkaar niet kunnen ontmoeten in de kerk, ons richten op gebed. We bidden voor wijsheid, kracht en inspiratie door de Heilige Geest.

Uw kerkenraad

Klik hier voor informatie over het corona-virus op de website van het RIVM

 

Terug