Meld je aan voor de Bouwstenen Bijbelschool!

Bouwstenen Bijbelschool bij de GKSR
Ons thema voor de komende twee seizoenen is ‘Bouwstenen van het geloof’.
Parallel aan dit thema staat de ‘Bouwstenen Bijbelschool’ die we per september 2016 willen gaan starten in de GKSR.

Wat is de Bouwstenen Bijbelschool?
De BBS is een tweejarige ‘toerustingscursus’ en een samenwerkingsproject tussen het Evangelisch Werkverband en de stichting Bouwstenen voor je Leven. Het EWV levert de materialen, dat wil zeggen, de cursusmappen met inhoud voor de cursisten. Verder ligt de organisatie van de BBS geheel in handen van de GKSR.
De cursussen zijn bedoeld om wat meer verdieping in je geloof te krijgen, maar ook om Bijbelkennis op te doen. De bijeenkomsten zijn zeer interactief opgezet, de gesprekken tussen de deelnemers onderling zijn zeer waardevol. Ds. J.A. Dekker en zijn vrouw Ria Dekker uit Lemele zullen de avonden / middagen leiden. 

Duur en omvang
De BBS duurt in principe twee jaar/seizoenen, maar als je het eerste jaar niet hebt gevolgd, kun je ook het tweede jaar instromen. Om de veertien dagen is er een bijeenkomst. Per avond/dagdeel wordt ongeveer 2 uur uitgetrokken. Er zijn per jaar / seizoen 16 cursusavonden.
We beginnen waarschijnlijk in week 39 of 40.

Welke stof wordt in de twee jaren van de Bouwstenen Bijbel School behandeld?

Wie geeft de cursus?
Ds. J.A. Dekker en zijn vrouw Ria Dekker uit Lemele zullen de BBS in onze gemeente gaan begeleiden. Ze hebben veel ervaring in dit werk en zijn enthousiast om aan de slag te gaan.

Voor wie is de Bouwstenen Bijbelschool?
De BBS is voor alle gemeenteleden van de GKSR die ernaar verlangen te groeien in hun geloof.
Het is niet van belang of je belijdenis hebt gedaan of niet.

Wat zijn de kosten?
De kerkenraad wil graag dat er zo veel mogelijk gemeenteleden deelnemen aan de BBS. Financiën moeten daarom ook geen belemmering zijn om de BBS te volgen. Natuurlijk zijn er voor de GKSR wel kosten aan verbonden. Per cursusmap, waarin al het lesmateriaal zit, moet €40,00 worden betaald aan het EWV. Elke deelnemer krijgt van de GKSR een factuur, een ieder kan zelf bepalen hoeveel hij van die factuur, naar draagkracht, betaald. Dat kan dus minder of meer dan €40,00 zijn of helemaal niets.

Gespreksgroepen / Catechese
Vorige seizoenen zijn er een aantal gespreksgroepen actief geweest in onze gemeente. In principe komen deze nu te vervallen en worden ze vervangen door de BBS. Natuurlijk zijn de gesprekgroepen die er waren vrij om naast de BBS met elkaar af te spreken, indien die behoefte er is.
De catecheses van Willem Voogd en de 18+ groep met Jan Admiraal gaan gewoon door zoals we gewend zijn. Wellicht zullen zij ook met de onderwerpen en/of het materiaal van de BBS aan de slag gaan.

Start
Aan de hand van het aantal aanmeldingen zal in de week na het startweekend worden bepaald óf er een groep start / hoeveel groepen er starten / welk dagdeel of dagdelen een groep start. Dit alles natuurlijk ook in samenspraak met de cursusleider, ds. J.A. Dekker.
Het streven is om de groepen niet al te groot te maken.
We willen beginnen in week 39.

Meer informatie?
Bij onduidelijkheden, opmerkingen of vragen kunt u contact opnemen met Margje Ponstein, zij is coördinator van de Bouwstenen Bijbelschool bij de GKSR.
0522-475776 / ponsteinmargje@gmail.com

Aanmelden?
Wilt u zich aanmelden voor jaar 1 van de Bouwstenen Bijbelschool bij de GKSR? Doe dat dan zo snel mogelijk. Stuur dan een email naar Margje Ponstein: ponsteinmargje@gmail.com of bel naar 0522-475776. Laat u ook even weten welke dag / dagdeel u níet uitkomt en naar welke dag / dagdeel uw voorkeur uit gaat?

Terug