Nieuwe ambtsdragers

Op de startzondag, 13 september 2015, zullen er twee nieuwe contactpersonen en  vijf nieuwe ambtsdragers worden bevestigd.
We stellen de ambtsdragers alvast even aan u voor.

Ria Bruins - Reefhuis
Diaken
Bennie van Dijk
Diaken
Jannie Poolman - Meijer
Diaken
Klaas Wobben
Ouderling
Michel Schoonewelle
Jeugdouderling

We nemen in deze dienst ook afscheid van een aantal ambtsdragers.
We danken Roel Schraa, Janny Doornbos – Wierenga en Johan Stegeman voor hun jarenlange inzet.

Terug