Nieuwe maatregelen

Maatregelen om verspreiding van Coronavirus in te dammen

Naar aanleiding van de persconferentie op 2 november en gelet op het advies van de PKN en CIO op 4 november heeft het kernteam het volgende besluit genomen:

In onze kerkgebouwen wordt het dragen van een mondkapje verplicht bij verplaatsingen. Dat betekent dat u het mondkapje dient te dragen bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw. Zolang u zit mag het mondkapje af.

Tweede maatregel die genomen wordt is dat we weer 1,5 meter afstand houden, zowel tijdens verplaatsingen als wel in de kerkbanken en in de vergaderzalen. In de kerkzaal betekent dit dat er 1,5 meter tussen de huishoudens zit en dat er niemand op de bank voor u zit. Alle banken mogen worden gebruikt maar zoveel diagonaal plaatsnemen. De diaken zal er op toezien dat iedereen op een veilige plaats kan gaan zitten.

Vergaderingen kunnen doorgaan mits de 1,5 meter in acht wordt genomen.

De garderobe wordt buiten gebruik gesteld. Neem zoveel mogelijk uw jassen mee in de kerk.

In de kerkzaal is sprake van een goede ventilatie. Dat betekent dat het de komende tijd wat frisser zal zijn. Houdt u daar rekening mee.

Naast deze nieuwe maatregelen gelden natuurlijk de basisregels; blijft thuis bij klachten en laat u zich zo snel mogelijk testen, was uw handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht.

De maatregelen gaan in op 6 november 2021.

Terug