Obligatieleningen uitgeloot voor aflossing

Vorig jaar hebben gemeenteleden de mogelijkheid gekregen om geld uit te lenen aan de kerk in het kader van de wervingsactie. Een flink aantal gemeenteleden heeft hieraan gehoor gegeven. Volgens de bepalingen in de overeenkomst wordt in februari 2018 voor het eerst een loting gedaan voor het aflossen van 10% van het totale lening bedrag. Deze loting heeft plaatsgevonden en de uitkomst is dat de obligatieleningen met de nummers 53, 65 en 68 zijn uitgeloot voor aflossing. Indien deze nummers behoren bij uw obligatie, dan kunt u een verzoek tot uitbetaling doen bij de penningmeester van de kerk, Koob Logtenberg of per email kerkrentmeesters@gksr.nl Indien de obligatie niet is opgevraagd voor 31 december 2018, wordt de lening omgezet in een gift.

Terug