‘Omgaan met eindigheid’

Uitnodiging voor kerken in de Ring Zwolle – Thema-avond
‘ Vragen aan het einde van het leven’ – Hoe gaan we hier als geloofsgemeenschap mee om?

28 februari 2019 in Dalfsen
vanaf 19.00 uur

Ontmoeting
Voor ontmoeting en gesprek nodigt de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers in de ring Zwolle graag
alle belangstellenden uit voor de thema avond
‘Vragen aan het einde van het leven: Hoe gaan we hier als geloofsgemeenschap mee om?.

Ds. Annie Hasker en ds. Marjanne Dijk, geestelijk verzorgers in de Isala in Zwolle, zullen spreken over
dit onderwerp vanuit hun expertise.

Iedereen welkom
Alle geïnteresseerden zijn welkom op deze avond. De avond vindt plaats op 28 februari 2019 in
kerkelijk centrum de Overkant, Kerkplein 22 te Dalfsen.

Programma
19:00-19:30 u inloop met koffie/thee
19:30-21:30 u thema-avond over ‘Vragen aan het einde van het leven’

Organisatie
De avond wordt georganiseerd door de werkgemeenschap van predikanten van de Ring Zwolle.

Opgave wordt zeer op prijs gesteld.
Mail daarvoor naar ds. Nelleke Eygenraam: dominel@hetnet.nl.

Contact: ds. Margo Jonker, 0384525408, margojonker@kpnplanet.nl

 

2019-2-28, uitnodiging bijeenkomst Ring – omgaan met eindigheid

Terug