Ondersteuning nodig of geven?

Ondersteuning nodig?

Als diaconie willen we graag weten wat er in de gemeente leeft, zodat we evt. hulpvragen kunnen herkennen en (indien mogelijk) kunnen beantwoorden. In deze Corona tijd is dit extra lastig omdat wij als gemeente niet fysiek samenkomen. Daarom willen we een beroep doen op u. Kent u of bent u iemand die tijdelijk financiële steun nodig heeft, onzeker is over zijn/haar baan of op welke andere manier dan ook ondersteuning nodig heeft?

Wij komen graag met u in contact om te kijken of we iets voor u kunnen betekenen. U kunt mailen naar diaconie@gksr.nl of contact opnemen met Iwan Rozema, de voorzitter van de diaconie. Zijn contactgegevens vindt u in de Schakel. We zullen natuurlijk vertrouwelijk omgaan met de informatie die bij ons binnenkomt.

Geven? Graag!

De verwachting is dat er de komende tijd financiële, of andere steun zal moeten worden gegeven aan een aantal gemeenteleden die (mede) door de Corona crisis in de problemen zijn gekomen. We hopen dan ook op uw toezeggingen speciaal voor dit doel! Bij uw toezegging kunt u aangeven of u dit bedrag, of een deel hiervan, aan de diaconie leent of geeft als gift. De voorwaarden hiervoor zullen wij met u bespreken en vastleggen. Wij als diaconie zullen u dan, als toezegger, benaderen wanneer er gemeenteleden zijn die om steun, in welke vorm dan ook, zich bij ons hebben gemeld.

Wanneer u bereid bent om een toezegging te doen kunt u contact opnemen met Iwan Rozema, de voorzitter van de diaconie. Zijn contactgegevens vindt u in de Schakel. Hij zal uiterst vertrouwelijk omgaan met de informatie die bij hem binnenkomt.

Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus  – Galaten 6:2

Terug