Ontvang ‘De Schakel’ digitaal

Wist u dat het mogelijk is om onze ‘Schakel’ maandelijks digitaal te ontvangen? Dat bespaart papier en kosten voor de lezers. Het abonnementsgeld van € 18,- per kalenderjaar vervalt en u ontvangt ‘De Schakel’ in uw mailbox.

Aanmelden
Aanmelden voor de digitale Schakel kan door een mailtje te sturen naar kerkrentmeesters@gksr.nl. Of neem contact op met Koob Logtenberg via telefoonnummer 0522-463766

Abonnementsgeld 2015
Deze maand wordt weer het abonnementsgeld voor De Schakel geïnd. Voor degenen die een machtiging voor incasso hebben getekend, is het geld half oktober afgeschreven. Degenen die nog geen machtiging hebben afgegeven, zullen een nota ontvangen. Het abonnementsgeld bedraagt evenals voorgaande jaren € 18,00 en geldt voor het kalenderjaar 2015.

Terug