Opendeurdienst 18 januari

Zondag 18 januari om 19.00 uur in de Rank. Voorganger is ds. P. M. van der Meulen en muzikale medewerking wordt verleend door Countless Wonders uit Zwolle. Thema van de dienst is: ‘Ik zal je ….. beelden van God’. U/jij bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen, dus komt allen! Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.

 

 

Terug