Openluchtdienst 13 september (liturgie)

De Openluchtdienst bij Bosvijver De Zwarte Dennen op 13 september
wordt ‘s avonds om 19:00 uur uitgezonden via Kerkdienstluisteren en YouTube.

Klik op één van bovenstaande links om mee te luisteren.

(Helaas is het niet gelukt om de dienst live uit te zenden)

Liturgie 13 september 2020:
Voorganger: ds. P.M. van der Meulen

 • Lied voor de dienst: ELB 163
 • Welkom door predikant
 • Intochtslied: Opwekking 733
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Zingen: Johannes de Heer 5: 1, 3
 • Gebed
 • Woord voor ons leven
 • Zingen: ELB 371
 • Gebed
 • KND Lied: Ben je groot of ben je klein
 • Schriftlezing: Prediker 9: 7 – 9 NBV Micha 6: 8 NBG     Johannes 17: 2,3 NBV
 • Zingen: Opwekking 687
 • Verkondiging:
 • Zingen: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
 • Gebeden
 • Collecten: er wordt door collectanten in de dienst gecollecteerd
 • Slotlied: Opwekking 770
 • Zegen
 • Zingen: Opwekking 785
Terug