Oproep voor BHV / Reanimatie / EHBO

Oproep houders certificaat BHV/Reanimatie/EHBO

Beste gemeenteleden,
Binnen onze kerk maken we gebruik van BHV-ers in geval van calamiteiten. Het is al enige tijd geleden dat wij een inventarisatie hebben gedaan van gemeenteleden die bv door hun werk, in het bezit zijn van een certificaat van BHV, reanimatie en/of EHBO. We zijn van plan om na de vakanties, in het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen weer een avond te organiseren voor hulpverleners hoe zij adequaat kunnen reageren op calamiteiten tijdens samenkomsten in de kerk. Deze oefenavond organiseren wij met de vrijwilligers van de GKV en van Zangavond naar de zondag. Bij deze avond zijn gemeenteleden die de laatste jaren bij ons binnengekomen zijn en zo’n certificaat hebben en gemeenteleden die recent in het bezit van zo’n certificaat zijn gekomen van harte welkom!

Dus ben je in het bezit van een diploma BHV, reanimatie en/of EHBO als zodanig nog niet bij ons bekend en bereid om te assisteren in geval van een calamiteit?
Meld je dan a.u.b. aan bij koster Johan Schuurhuis.

Namens de werkgroep BHV,
Teke Bennen

Terug