De kerkrentmeesters vormen samen het college van kerkrentmeesters. Dit college heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. Haar taken bestaan o.a. uit de organisatie van de financiële administratie en ledenadministratie, de inning van de kerkelijke bijdragen (zoals de  vaste vrijwillige bijdrage tijdens de Actie Kerkbalans) en beheer- en verhuurbeleid van de gebouwen.

Contactpersoon:
Naam: Koob Logtenberg
Email: kerkrentmeesters@gksr.nl

De samenstelling van het college van kerkrentmeesters:

Voorzitter
Functie vacant
Femmy Troost
Notulist
Koob Logtenberg
Penningmeester
Jakob Ponstein
Ouderling - kerkrentmeester
Roel van der Horst
Lid
Alyde Overweg
Lid