De kerkrentmeesters vormen samen het college van kerkrentmeesters. Dit college heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. Haar taken bestaan o.a. uit de organisatie van de financiële administratie en ledenadministratie, de inning van de kerkelijke bijdragen (zoals de  vaste vrijwillige bijdrage tijdens de Actie Kerkbalans) en beheer- en verhuurbeleid van de gebouwen.

Contactpersoon:
Naam: Frens Hoeve
Email: kerkrentmeesters@gksr.nl

De samenstelling van het college van kerkrentmeesters:

Frens Hoeve
Voorzitter / Ouderling - kerkrentmeester
Femmy Troost
Notulist
Koob Logtenberg
Penningmeester / Ouderling - kerkrentmeester
Arno Knoll
Lid
Roel van der Horst
Ouderling - kerkrentmeester
Alyde Overweg
Lid - aandachtsgebied Vrijwilligers