De kerkrentmeesters vormen samen het college van kerkrentmeesters. Dit college heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. Haar taken bestaan o.a. uit de organisatie van de financiële administratie en ledenadministratie, de inning van de kerkelijke bijdragen (zoals de  vaste vrijwillige bijdrage tijdens de Actie Kerkbalans) en beheer- en verhuurbeleid van de gebouwen.

Contactpersoon:
Naam: Koob Logtenberg
Email: [email protected]

De samenstelling van het college van kerkrentmeesters:

Marcel Kiekebos
Voorzitter
Anita Tippe
Notulist
Koob Logtenberg
Penningmeester
Jakob Ponstein
Ouderling - kerkrentmeester
Alie Bisschop-Euving
Lid
Janny Tippe
Lid en kerkelijk bureau
Jan Dunnink
Lid
Jan Krol
Lid