Om de leden van onze gemeente te informeren over actualiteiten, nieuws, achtergronden en kennis te delen hebben we verschillende middelen.

Kerkblad ‘De Schakel’
In het kerkblad leest u naast het laatste nieuws en actualiteiten ook achtergronden en verdieping. Het kerkblad verschijnt maandelijks met uitzondering van augustus en wordt bij u thuis bezorgd. Voor meer informatie, vragen over een abonnement en bezorgen kunt u een e-mail zenden naar: [email protected] Kopij voor de redactie kunt u zenden naar [email protected] .

Nieuwsbrief ‘De Nieuwsbron’
De meeste actuele zaken rond kerkdiensten, de agenda, de roosters en mededelingen vindt u in de wekelijkse ‘Nieuwsbron’. Deze vindt u iedere kerkdienst bij de ingang van onze kerken in Staphorst en Rouveen. De redactie van ‘De Nieuwsbron’ is in handen van Janny Tippe. De kopij graag uiterlijk voor donderdagavond 18.00 uur per e-mail aanleveren: [email protected] 
Elke zaterdag wordt ‘De Nieuwsbron’ digitaal verzonden per e-mail door Arjan Tippe. U kunt zich hiervoor aanmelden via de home-pagina van deze website.

Jaarboekje
Iedere twee jaar verschijnt het jaarboekje van onze Gereformeerde Kerk Staphorst-Rouveen. In het jaarboekje vindt u naast een overzicht van de activiteiten en commissies de complete lijst van gemeenteleden. Voor vragen over bezorging kunt u een e-mail zenden naar: [email protected]

Website en Social Media
Op de website vindt u digitaal de meest actuele informatie en het nieuws van onze gemeente. We hopen dat mensen die geen lid zijn van onze gemeente een duidelijk beeld krijgen van de gemeente. Voor vragen over de website kunt u het contactformulier op deze site invullen of mailen naar [email protected]
Op de Facebook pagina van de GKSR worden regelmatig updates gedeeld.

Kerkradio
U kunt de kerkdiensten van onze gemeente direct meeluisteren of op een later moment terug luisteren. Via de link op de homepage gaat u direct naar de juiste site.Voor zieken of ouderen die niet beschikken over internet, zijn zogenaamde LUKAS-kastjes beschikbaar. Deze kunnen op verzoek worden geplaatst. De aansluitkosten zijn voor rekening van de kerk.
De contactpersoon voor kerkradio is Arjen Meinen,  [email protected]

Beeld en geluid
In de kerkgebouwen in Staphorst en Rouveen wordt de liturgie van de morgendiensten met de beamer gepresenteerd.
De berichten bestemd voor de beamer moeten binnen zijn voor vrijdag om 18.00 uur. Contactpersoon voor het beamerteam is Mark Jan Logtenberg, [email protected]