Om de leden van onze gemeente te informeren over actualiteiten, nieuws, achtergronden en kennis te delen hebben we verschillende middelen.

Website en Social Media
Op de website vindt u digitaal de meest actuele informatie en het nieuws van onze gemeente. We hopen dat mensen die geen lid zijn van onze gemeente een duidelijk beeld krijgen van de gemeente. Voor vragen over de website kunt u het contactformulier op deze site invullen of mailen naar info@gksr.nl
Op de Facebook pagina van de GKSR worden regelmatig updates gedeeld.

Nieuwsbrief ‘De Nieuwsbron’
De meeste actuele zaken rond kerkdiensten, de agenda, de roosters en mededelingen vindt u in de wekelijkse ‘Nieuwsbron’. Deze vindt u iedere kerkdienst bij de ingang van onze kerken in Staphorst en Rouveen. De redactie van ‘De Nieuwsbron’ is in handen van Janny Tippe. De kopij graag uiterlijk voor donderdagavond 18.00 uur per e-mail aanleveren: kerkelijkbureau@gksr.nl 
Elke vrijdagavond of zaterdag wordt ‘De Nieuwsbron’ digitaal verzonden per e-mail. U kunt zich hiervoor aanmelden via de home-pagina van deze website.

Kerkblad ‘De Schakel’
In het kerkblad leest u naast het laatste nieuws en actualiteiten ook achtergronden en verdieping. Het kerkblad verschijnt maandelijks met uitzondering van augustus en wordt bij u thuis bezorgd. Voor meer informatie, vragen over een abonnement en bezorgen kunt u een e-mail zenden naar het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@gksr.nl Kopij voor de redactie kunt u zenden naar deschakel@gksr.nl

Kerkradio
U kunt de kerkdiensten van onze gemeente direct of op een later moment meeluisteren of kijken. Via de link op de homepage gaat u direct naar de juiste site. Voor zieken of ouderen die niet beschikken over internet, zijn zogenaamde LUKAS-kastjes beschikbaar. Deze kunnen op verzoek worden geplaatst. De aansluitkosten zijn voor rekening van de kerk.
De contactpersoon voor kerkradio is Arjen Meinen,  ae.meinen@home.nl

Beeld en geluid
In de kerkgebouwen in Staphorst en Rouveen wordt de liturgie van de morgendiensten met de beamer gepresenteerd.
De berichten bestemd voor de beamer moeten binnen zijn voor vrijdag om 18.00 uur. Contactpersonen voor het beamerteam zijn Mark Jan Logtenberg en Carisia Kooiker. beamerteam@gksr.nl

Jaarboekje
Iedere twee jaar verschijnt het jaarboekje van onze Gereformeerde Kerk Staphorst-Rouveen. In het jaarboekje vindt u naast een overzicht van de activiteiten en commissies de complete lijst van gemeenteleden. Voor vragen over bezorging kunt u een e-mail zenden naar: kerkrentmeesters@gksr.nl