IMG_5986De diakenen vormen samen het college van diakenen. Dit is het bestuur van diaconie. De diaconie verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, bijvoorbeeld het financieel ondersteunen van behoeftigen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk. De inkomsten van diaconieën bestaan doorgaans uit collectes tijden de kerkdienst bestemd voor de diaconie.

 

 

 

Andere activiteiten zijn:

–              uitdelen van brood en wijn tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal
–              het bijeenbrengen van gelden voor het diakonaal werk in binnen- en buitenland
–              de organisatie van de Dankdag-actie
–              coördinatie van het uitdelen van de kerstattentie voor ouderen
–              coördinatie kerkvervoer
–              beheer van het Rampenfonds

Contactpersoon:
Naam: Mark Kootstra
Email: diaconie@gksr.nl

Samenstelling van het college van diakenen:

Mark Kootstra
Diaken
Allan Talen
Diaken
Geesje Roze
Diaken
Bert Kwakkel
Diaken
Bini de Roo
Diaken
Jan Mussche
Diaken
Wilco Knoll
Diaken
Jolien Troost - Van Dijk
Jeugddiaken