De kerkenraad
De kerkenraad van onze gemeente draagt zorg voor de dienst van Woord en sacramenten en geeft de leiding aan leven en werken van onze gemeente. Ambtsdragers van de gemeente vormen samen de kerkenraad. Dit zijn predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen. De gemeente kiest de kerkenraad.

Moderamen
Het ‘dagelijks bestuur’ van onze gemeente is in handen van het moderamen. Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de predikant, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en de voorzitter van het college van diakenen.

Samenstelling van het moderamen:

Marcel Kiekebos
Waarnemend voorzitter
T: 0522-246363
E: [email protected]
Gerrit Overweg
Scriba
T: 0522-461190
E: [email protected]
Ds. P.M. van der Meulen
Predikant
Iwan Rozema
Voorzitter college van diakenen
T:
E: [email protected]
Johan Gunnink
vanuit Rouveen

Samenstelling van de kerkenraad:

Jakob Ponstein
Ouderling kerkrentmeester
T: 0522-475776
E: [email protected]
Jannie de Vries - Uffels
Jeugdouderling
T: 0522-292818
E: [email protected]
Marisca Kisteman
Jeugdouderling
Henk Bisschop
Ouderling
T: 0522-461184
Kring: A
Wim Evertse
Ouderling
T: 0522-463396
Kring: C
Johan Gunnink
Ouderling
T: 0522-292282
Kring: D
Marja Krale
Ouderling
Kring: D
Geke Kroes-Seine
Diaken
T: 0522-463910
Kring: B
Jenneke Kroes-van Duren
Diaken
T: 0522-463361
Kring: C
Geesje Roze
Diaken
Johan Stegeman
Diaken
Willeke Dunnink - Haasjes
(jeugd) diaken