De kerkenraad
De kerkenraad van onze gemeente draagt zorg voor de dienst van Woord en sacramenten en geeft de leiding aan leven en werken van onze gemeente. Ambtsdragers van de gemeente vormen samen de kerkenraad. Dit zijn predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen. De gemeente kiest de kerkenraad.
Op dit moment hebben wij geen predikant, deze functie is vacant. Om die reden hebben we een consulent.

Kernteam
Het ‘dagelijks bestuur’ van onze gemeente is in handen van het kernteam Het kernteam bestaat uit leden van de verschillende aandachtsgebieden in onze gemeente, zoals diaconie, jeugd, pastoraat en kerkrentmeesters. Het kernteam houdt zich vooral bezig met de dagelijkse en praktische zaken.
Beleidszaken zijn een aangelegenheid voor de Kerkenraad.

Samenstelling van het kernteam:

Predikant
Functie vacant
Ds. J. Dekker
Consulent / Voorzitter
Koob Logtenberg
Scriba
E: scriba@gksr.nl
Marja Krale - Huls
Ouderling
Henk Bisschop
Ouderling
Frens Hoeve
Ouderling - kerkrentmeester
Marisca Kisteman
Jeugdouderling
Bini de Roo
Diaken
Notulist Kernteam
Vacant

Samenstelling van de kerkenraad:

Frens Hoeve
Ouderling kerkrentmeester
Rolanda Stegeman - Schra
Jeugdouderling
Marisca Kisteman
Jeugdouderling
Albert Jan Harkema
Ouderling
Henk Bisschop
Ouderling
Marja Krale - Huls
Ouderling
Johan Gunnink
Ouderling
Jannie Meinen - Duinkerken
Ouderling
Arjen Meinen
Ouderling
Mark Kootstra
Diaken
Geke Seine
Diaken
Geesje Roze
Diaken
Bini de Roo
Diaken
Johan Stegeman
Diaken
Samina George - Barkat
Diaken
Bert Kwakkel
Diaken
Jolien Troost - Van Dijk
Jeugddiaken