logo pknProtestantse Kerk Nederland
Onze Gereformeerde kerk Staphorst-Rouveen is opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Deze kerk is nog betrekkelijk jong: Op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Logo en motto
Een kruis, een duif en een cirkel zijn de drie oude christelijke symbolen dieĀ  samen het logo van de Protestantse Kerk vormen. De symbolen verwijzen samen naar de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het slotakkoord van het Hooglied van Paulus maakt de boodschap van de Protestantse Kerk nog eens extra duidelijk. Geloof, Hoop en Liefde.

Leden
De Protestantse Kerk in Nederland heeft 1.577.429 leden verdeeld over 1521 gemeenten (plaatselijke kerken). Het betekent dat de Protestantse Kerk meer leden telt dan alle voetbalverenigingen van Nederland samen (de KNVB heeft 1,2 miljoen leden).

Classis
De Gereformeerde Kerk Staphorst – Rouveen valt onder de classis Overijssel – Flevoland.
Ds. Klaas van der Kamp is classispredikant en via zijn website kunt u informatie over en activiteiten voor de classis en de regio vinden.
www.klaasvanderkamp.nl