‘Oude’ deel Berghorst over op Lukas-kastje

Tot voor kort was het mogelijk om in het “oude” gedeelte van de Berghorst de kerkdiensten van “de Bron” te beluisteren via de kerkradio. Echter heeft in week 1 van het nieuwe jaar de FM-modulator in de Berghorst die het kerkradiosignaal op het centrale antenne netwerk zet het definitief begeven.

Lukas en Koekman
Investeren in een nieuwe FM-modulator kost zo’n 1500 euro en daarom is besloten mede omdat niet de gehele Berghorst hierop is aangesloten dat we de FM-modulator niet vervangen. Als alternatief hebben we besloten om voor de meest betrouwbare optie op dit moment te kiezen namelijk een Lukas-kastje met een koekman-mobiel.

Meeluisteren via site kerk
Het is natuurlijk altijd mogelijk om zelf te kiezen voor een tablet/laptop met een internetverbinding. We beseffen dat de gekozen optie wel kosten voor de luisteraar met zich meebrengen. Mocht dit bezwaren met zich meebrengen dan proberen we hier een passende oplossing voor te vinden. Klik hier voor de link naar kerkdienstluisteren.nl via onze website.

We hebben de luisteraars die bij ons bekend zijn inmiddels benaderd. Mochten wij echter onverhoopt luisteraars vergeten zijn dan horen we dat graag. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met :

Arjen Meinen  Tel. 0522-463168
Klaas Wobben Tel. 0522-464007

Terug