Overleden: zr. B. Kruidhof – Mulder

Afgelopen woensdag 24 juli is heengegaan zr. Brandje Kruidhof- Mulder in de leeftijd van 80 jaar.
De dienst van Woord en Gebed zal plaatsvinden maandag 29 juli om 13.30 uur in het hervormd Dienstgebouw, ORW 452 te Rouveen.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in voornoemd Dienstgebouw.

Terug