Overleden: zr. M. Gruppen-Compagner

Zondagavond is na een kort ziekbed onze zuster Marrie Gruppen overleden.

Marrie is thuis. Er is gelegenheid voor een persoonlijk afscheid van Marrie op woensdag 12 juni van 19:30 tot 20:00 uur.

De dankdienst voor haar leven zal D.V. plaats vinden zaterdagmiddag 15 juni om 13:30 uur vanuit “de Bron” te Staphorst.
Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 12:45 uur gelegenheid tot condoleren. Ds. Van der Meulen hoopt deze dienst te leiden.
Na de dienst vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats te Staphorst.
Terug