Overleden: zr. P. de Vos – Dragt

Op 15 november 2020 is, in de gezegende leeftijd van 97 jaar, zr. Pietertje de Vos – Dragt overleden.
Sinds 9 augustus 2008 was zij weduwe van Jan de Vos.

De (besloten) uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 19 november om 10:30 uur in de Gereformeerde Kerk te Staphorst.

Er is gelegenheid de rouwdienst te volgen via een livestream op:
https://uitvaartmetbeeld.nl/uitvaart/devosdragt/ 

Terug