Paasgroetenactie

Stuur een Paasgroet naar mensenrechtenactivisten en gedetineerden, hier en in het buitenland.

Wij als GKSR gemeente doen ook dit jaar weer mee aan de Paasgroetenactie.

Op de gemeenteavond van woensdag 27 maart en evt. nog op zondag 31 maart kunt u de kaarten ondertekenen.

De diaconie zorgt er daarna voor dat deze kaarten verstuurd worden. V

oor meer informatie over de paasgroetenactie:
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie

 

Terug