Plaatselijke regeling op agenda gemeenteavond

Op de gemeentevergadering van 14 april a.s. wordt nader ingaan op “leven en werken” van onze kerk zoals dat is vastgelegd in twee documenten die de kerkenraad onlangs heeft uitgebracht: de Plaatselijke Regeling 2016-2019 en het Beleidsplan 2015-2019. In de Plaatselijke Regeling is vastgelegd hoe de verkiezing van ambtsdragers is geregeld, hoe de kerkenraad werkt en wat er is geregeld met betrekking tot vermogensrechtelijke aangelegenheden. Voor zover afspraken afwijken van de landelijke ordinantieteksten wordt dat in de plaatselijke regeling weergegeven. De Plaatselijke Regeling weergeeft welke afspraken er op dit moment gelden.

Het beleidsplan is een document waarin de kerkenraad heeft beschreven wie en wat onze kek is (visie en typering), welke onderwerpen we de komende tijd aandacht moeten geven en in welke volgorde. De beleidsterreinen zijn benoemd en zullen worden uitgewerkt door werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit ambtsdragers maar ook uit andere gemeenteleden.

Bent u geïnteresseerd in de inhoud van de Plaatselijke Regeling en het Beleidsplan? Kijk op onze website www.gksr.nl/visie-en-beleid of kom naar de gemeentevergadering van donderdag 14 april, aanvang om 19.45 uur.

 

Terug