Rondgangcollecte

Tijdens de coronapandemie zijn we noodgedwongen gestopt met de rondgangcollecte en overgegaan op het collecteren bij de uitgang.
Omdat we het collectemoment willen terugbrengen in de eredienst, gaan we de rondgangcollecte weer opnieuw invoeren.
Dit houdt in dat we met ingang van volgende week zondag (startzondag) gaan collecteren tijdens de dienst.
Het collecteren zal plaatsvinden tijdens het voorspel van het slotlied.

 

Terug