Samen bidden onder schooltijd

We willen samen gaan bidden voor o.a. onze kinderen, school, en omgeving.

Dit willen we doen als de kinderen op school zijn, om de 3-4 weken.

Zolang het fysiek niet kan/mag zullen we dit online doen.

Opgave via email: gebed316@gmail.com

 

Terug