Senioren genieten van kerstmaaltijd

Op dinsdagmiddag 15 december organiseerde de diaconie opnieuw een kerstmaaltijd voor de oudere gemeenteleden. Tijdens de maaltijd werden er bekende kerstliederen gezongen, hield dominee Van der Meulen een meditatie en las dhr. Brouwer een kerstverhaal voor. Een ieder kreeg persoonlijk een boekje uitgereikt en net als vroeger werden er na afloop sinaasappels uitgedeeld. Hieronder een korte foto impressie. Klik op de foto voor een groter beeld.

Terug