Sing in nieuws

GKV en GKSR hebben (weer) een gezamenlijke Sing in gehouden op 29 september jl. Wat is het toch prachtig om met mensen uit allerlei verschillende kerken God te loven en te prijzen door heerlijk met elkaar te zingen!

Bij de uitgang is er gecollecteerd voor Christelijke Zorgboerderij Elah in Punthorst. Die collecte heeft het mooie bedrag van € 267,35 opgebracht. Van Elah ontvingen we hiervoor een kaart met een bedankje. Het geld zal worden besteed aan een nieuwe recreatieruimte voor bewoners en deelnemers van de zorgboerderij. Ook namens hen, hartelijk bedankt voor uw gift!

We hebben een nieuwe datum geprikt voor een volgende Sing In. Dat is zondag 16 februari 2020. Aanvang 19.00 uur. Noteert u deze datum en tijd alvast in uw agenda? Omdat deze Sing In aan het begin van de voorjaarsvakantie gehouden wordt zullen we een gevarieerd programma samen stellen, voor jong en oud, met mooie liederen uit diverse bundels.

Mochten er nog liederen zijn die u graag een keer zou willen zingen, geef dit dan door aan een van onderstaande personen. We proberen die dan in te passen in het programma.

We zijn nog op zoek naar een paar nieuwe commissieleden (graag vanuit de GKV) die willen helpen met het organiseren van de Sing In. Lijkt dit u wat, meldt u dan aan bij een van onderstaande personen.

Namens de Sing In commissie: Rolf Janssen, Menno Akse, Johan Schuurhuis, Geke Kroes en Jenneke Kroes wensen wij u alvast gezegende feestdagen toe en graag tot 16 februari 2020!

Terug